کیسه های سیمان برای ساختمان سازیسیمان ماده‌ای چسبنده‌است که قابلیت چسبانیدن ذرات به یکدیگر و بوجود آوردن جسم یک پارچه از ذرات متشکله را دارند و از ترکیب مصالح آهکی، رس، سیلیس و اکسیدهای معدنی در دمای ۱۴۰۰ درجه تا ۱۵۰۰ درجهٔ سانتی‌گراد ساخته می‌شود. به جسم حاصل، پس از حرارت دیدن کلینکر می‌گویند و از آسیاب کردن آن سیمان بدست آید. اندازهٔ دانه‌های کلینکر ۲۰ میلی‌متر می‌باشداجزای تشکیل دهنده سیمان:

 • مصالح آهکی (حدود ۶۰٪ الی ۶۷٪)
 • رس (حدود ۳٪ الی ۷٪)
 • سیلیس (۱۷٪ الی ۲۷٪)
 • اکسیدهای معدنی

  • اکسید آهن (۰/۵٪ الی ۶٪)Fe۲O۳
  • اکسید سدیم (۰/۲٪ الی ۱/۳٪)Na۲O
  • اکسید منیزیم (۰/۱٪ الی ۴/۵٪)MnO
  • اکسید پتاسیم (۰/۲٪ الی ۱/۳٪)K۲O
  • اکسید آلومینیوم (۳٪ الی ۸٪)Al۲O۳

انواع سیمان:

 1.     سیمان پرتلند تیپ I
 2.     سیمان پرتلند تیپ II
 3.     سیمان پرتلند تیپ III
 4.     سیمان پرتلند تیپ IV
 5.     سیمان پرتلند تیپ V
 6.     سیمان پوزولان
 7.     سیمان آمیخته
 8.     سیمان برقی (پرآلومین)
 9.     سیمان رنگی
 10.     سیمان سفید
 11.     سیمان سرباره‌ای ضد سولفات
 12.     سیمان پرتلند آهکی
 13.     سیمان بنائی
 14.     سیمان نسوز
 15.     سیمان چاه نفت
 16.     سیمان پرتلند ضدآب
 17.     سیمان باگیرش تنظیم شده

روشهای ساخت سیمان:

 1.     روش تر
 2.     روش نیمه تر
 3.     روش نیمه خشک
 4.     روش خشک

شیمی ترکیبات سیمان:

مواد خام تشکیل دهنده سیمان اساسا از اکسیدهای کلسیم و سیلیسیم و آهن تشکیل شده‌است. این مواد در کوره با هم ترکیب شده و غیر از مقداری آهک آزاد باقی مانده، که فرصت کافی برای فعل و انفعال نداشته‌است، ترکیبات شیمیایی جدید و پایداری نتیجه می‌شوند. در هنگام خنک کردن مصالح، براساس سرعت خنک کردن، مواد به صورت بلوری و بی شکل ظاهر می‌گردند. دانه‌های بی شکل که اکثرا شیشه‌ای هستند و دانه‌های بلوری شده، درحالی که یک فرمول شیمیایی دارند، دارای خواص متفاوتی هستند. برای سیمان معمولی، درصد ترکیبات حاصل از فعل و انفعالات فوق با داشتن درصد اکسیدهای موجود در کلینکر و با فرض اینکه کریستاله شدن کامل انجام پذیرفته باشد قابل محاسبه‌است. چهارترکیب اصلی سیمان عبارتند از:تری کلسیم سیلیکات، دی کلسیم سیلیکات، تری کلسیم آلومینات، تترا کلسیم آلومینو فریت؛ که به ترتیب با علائم اختصاری به صورت: C۴AF C۳A C۲S C۳S نامیده می‌شوند.

معادلات بوگ:

محاسبه مربوط به میزان ترکیبات سیمان حاصل از اکسیدهای اصلی تشکیل دهنده آن توسط بوگ انجام شده و به نام معادلات بوگ معروف می‌باشد. این معادلات درصد ترکیبات اصلی سیمان را نمایش می‌دهد.

C۳S = ۴٫۰۷۱۰(CaO)-۷٫۶۰۲۴(SiO۲)-۱٫۴۲۹۷(Fe۲O۳)-۶٫۷۱۸۷(Al۲O۳

C۲S = ۸٫۶۰۲۴(SiO۲)+۱٫۰۷۸۵(Fe۲O۳)+۵٫۰۶۸۳(Al۲O۳)-۳٫۰۷۱۰(CaO

C۳A = ۲٫۶۵۰۴(Al۲O۳)-۱٫۶۹۲۰(Fe۲O۳

C۴AF = ۳٫۰۴۳۲(Fe۲O۳

خواص ترکیبات اصلی سیمان:

سیلیکات‌ها یعنی C۲S و C۳S ترکیبات اصلی و مهم سیمان می‌باشند و مقاومت سیمان هیدراته شده به آنها بستگی دارد. اکسیدهای تشکیل دهنده این سیلیکات‌ها تاثیرات مهمی روی شکل اتمی و کریستالی و خواص هیدرولیکی انها دارند. حضور C۳A در سیمان سودمند نیست. این ترکیب نقشی در مقاومت سیمان، به جز کمی در سن اولیه آن، نداشته و بعد از سخت شدن سیمان در صورت حمله سولفاتی با تشکیل سولفوآلومینات کلسیم (اترینگایت) سبب خرابی بتن می‌گردد. ولی C۳A در فرایند تولید در ترکیب اکسیدکلسیم با اکسیدسیلیسیم سهولت ایجاد کرده و سودمند است. C۴AF که به میزان کمی به وجود می‌آید در مقابل سه ترکیب دیگر نقش عمده‌ای در خواص سیمان ندارد. به هرحال این ترکیب با سنگ گج سیمان، سولفوفریت کلسیم تشکیل می‌دهد که این ماده هیدراتاسیون سیلیکات‌ها را تسریع می‌کند.

سیمانکار:

معرفی:

سیمان کار کسی است با کمکهای اولیه ، پیش گیری از حوادث ، قوانین کار بیکاری و بیمه آشنایی داشته و از عهده انجام مهارتهای تشخیص اشکال هندسی ، خواندن نقشه های ساختمانی ، براندازی و انبارکردن مصالح ، آستر کاری ، سیمانکاری نما ، نصب رویه  ، قرنیز سازی و کار در ارتفاع و تشخیص خرابی و تعمیر آنها برآید

نمونه وظایف

 •     توانایی خواندن نقشه های ساختمانی و شناخت اجزاء ساختمان
 •     آشنایی با ترسیم تصاویر ساده تصاویر سه نما
 •     کروکی ساختمان
 •     آشنایی با نقشه های معماری ساختمان
 •     پلان با نما، برش و علائم مندرج در نقشه
 •     آشنایی با اجزاء مختلف ساختمان
 •     فنداسیون، ستونها، تیردیزی، نازک کاری داخلی و راه پله
 •     آشنایی با اجرای اجزاء مختلف ساختمان
 •     شناسایی اصول خواندن نقشه های ساختمان
 •     توانایی تشخیص اشکال هندسی، اندازه گیری و برآورو کار
 •     آشنایی با اشکال هندسی
 •     مربع، مستطیل، دایره، مثلث و چند ضلعی
 •     شناسایی اصول محاسبه مساحت و محیط اشکال هندسی
 •     محاسبه مساحت مربع، مساحت مستطیل، مساحت دایره، مساحت مستطیل، مساحت داره، مساحت مثلث، مساحت چندضلعی ها
 •     محاسبه محیط اشکال هندسی
 •     آشنایی با وسایل اندازه گیری ،متر نواری و نایلونی بلند ،متر جیبی و تاشو
 •     شناسایی سیستم متریک و تبدیل اجزاء به هم
 •     شناسایی اصول اندازه گیری و محاسبه سطوح
 •     شناسایی اصول برآورد کار
 •     توانایی انجام کمکهای اولیه
 •     آشنایی با جعبه کمکهای اولیه
 •     آشنایی با انواع حوادث ناشی از کار
 •     آشنایی با بانداژ کردن
 •     شناسایی اصول حمل بیمار
 •     شناسایی اصول انجام کمکهای اولیه
 •     توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
 •     آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی فردی در کارگاه
 •     آشنایی با مقررات ایمنی و حفاظتی عمومی کارگاه
 •     آشنایی با وسایل آتش خاموش کنی
 •     شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی
 •     آشنایی با قوانین کار، بیکاری و بیمه
 •     توانایی باراندازی، حمل و انبار کردن مصالح توانایی آستر کاری
 •     توانایی سیمانکاری نما
 •     توانایی نصب رویه سرامیک
 •     توانایی قرنیز سازی
 •     توانایی کار در ارتفاع
 •     توانایی تشخیص خرابیها و نواقص و تعمیر آنها 
  
ابزار و وسایل

 • لباس کار
 • قرنیز
 • تیشه
 • ماله
 • تراز
 • گچ
 • گونیا